FOLLADOR SILVANO

Po dokončení školy sa súrodenci Silvano a Alberta Follador rozhodli nadviazať na vinársku činnosť svojho dedka. Pretože vínu nerozumeli, najali externého konzultanta. Výsledkom boli bezcharakterné vína podľa konvenčných enologických postupov. Táto spolupráca čoskoro skončila a súrodenci sa začali vzdelávať v oblasti enológie a ekologicky biodynamického poľnohospodárstva. Cítili potrebu vrátiť svojim vínam osobitosť a úprimnosť. Uvedomili si, že na dosiahnutie tohto cieľa musí byť prioritou rešpektovanie života pôdy a fyziológie rastlín. V priebehu rokov prišli k vínam, ktoré sú čo najprirodzenejšie, s jasným a rafinovaným výrazom.